สิทธิประโยชน์สมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิก


 1. ค่าบริการรายปี 48,000 บาท #สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Success Estate
 • ที่ปรึกษาภาคปฏิบัติ,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย, จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ, ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ Success Estate ในการประกอบธุรกิจนายหน้าฯ, ได้รับค่าหน้า 100% เต็ม (ทรัพย์ฝากขาย-เช่า) โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้กับ Success Estate, ใช้พื้นที่สำนักงานในการทำงาน, ในการนัดหมายลูกค้า, มีทีมแอดมินให้บริการด้านสำนักงานเหมือนคนเปิดสำนักงานด้วยตัวเอง

 

 1. Success Camp 35,000 บาท
 • #เวลา 10.00-17.00น.(วันเสาร์หรืออาทิตย์) ฟรี! สำหรับสมาชิก.. เรียนซ้ำได้
 • เจาะลึกการทำงานนายหน้ามืออาชีพ เช่นการตั้งเป้าหมาย, การหา listing , การเตรียมตัวก่อนพบผู้ขาย, การใช้สื่อการตลาด, กฎกติกาในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ เช่น Co-Broker, Co-Work, Refer, Lead
 • การโน้มน้าวผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • การขอสินเชื่อธนาคาร, การโอนกรรมสิทธิ์

 

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า, เอกสารสิทธิ์ ..9,000บาท …ฟรีสำหรับสมาชิก .. เรียนซ้ำได้
 2. การทำตลาดออนไลน์..3,000 บาท..ฟรีสำหรับสมาชิก..เรียนซ้ำได้
  • DD Property
 3. รวยได้ด้วยทรัพย์ประมูล/บังคับคดี..6,900 บาท ..ฟรีสำหรับสมาชิก..เรียนซ้ำได้
 4. เทคนิคการขายขั้นสูง ..”นำเสนอการขายอย่างเเยบยล”…29,000บาท … ฟรี 1 ครั้ง สำหรับสมาชิก..
 5. การสร้างมูลค่าในที่ดินเปล่า(การลงทุน&สร้างมูลค่าในที่ดิน)…15,000 บาท…ฟรีสำหรับสมาชิก..เรียนซ้ำได้
 6. มีที่ปรึกษาและได้รับการ coaching อย่างต่อเนื่อง …
 7. พบปะเพื่อกำหนดและเรียนรู้เพิ่มเติม อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง..ฯลฯ

==============