เปิดวิสัยทัศน์และวิธีการบริหาร

เปิดวิสัยทัศน์และวิธีการบริหาร


l3-big

Success Estate เป็นองค์กรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวแทน,นายหน้าหรือที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบที่เน้นทางด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์ Success Estate ได้สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน โดยเริ่มต้นจากการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาองค์กรเรื่อยมาจนเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมนายหน้ามืออาชีพและเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นหรือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมืออาชีพ โดยผู้ที่เริ่มต้นกับ Success Estate จะได้บรรลุเป้าหมาย 3 อย่างดังนี้

  1. สำหรับคนที่เริ่มต้นเป็นนักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะได้ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูก โดยเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและควบคุมได้ ทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
  2. ทำให้นักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีโครงข่ายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าฝากขาย เช่า จำนอง ขายฝาก หรือกลุ่มนักลงทุนที่สนใจลงทุนทางด้านนี้
  3. มีที่ปรึกษาที่สามารถคอยชี้แนะและให้คำปรึกษา ตลอดจนการสร้างธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการจะฝากขาย เช่า จำนอง ขายฝาก หรือประมูล Success Estate จะมีตัวแทนที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือลงทุน เข้าดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือดำเนินการอื่นๆให้ได้ เนื่องจากเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ เข้าใจความเหมาะสมของราคา ทำเล สภาพทรัพย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางแผนการขาย ตลอดจนดูแลทางด้านสินเชื่อให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี Success Estate มีความพร้อมที่จะสำเร็จไปด้วยกันกับท่าน และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนที่มีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป